Kosovë

Për tre muaj 24 kërkesa për qasje në dokumente publike në Ferizaj

Për tre muaj 24 kërkesa për qasje në dokumente publike në Ferizaj
 

Zyrtarët për qasje në dokumente publike në Komunën e Ferizajt kanë njoftuar se gjatë tre muajve të fundit janë deponuar gjithsej 24 kërkesa për qasje në dokumente publike. Prej tyre katër kërkesa janë refuzuar me arsyetim se janë prekur të dhënat personale dhe të dhënat e sigurisë publike të cilat janë kofidenciale.

Kërkesat më të mëdha janë parashtruar nga organizatat joqeveritare lidhur me procedurat tenderuese të prokurimit, me lejet ndërtimore dhe dokumente të natyrave të ndryshme. Ndërkohë OJQ-së INPO në një rast i është refuzuar qasja në dokumente publike, ndërkaq Komuna nuk u është bindur as rekomandimeve të Avokatit të Popullit, i cili ka konstatuar se Komuna ka bërë shkelje të Kushtetutës dhe të drejtës për informacion me rastin e kufizimit të qasjes në leje të ndërtimit, shkruan sot Koha Ditore.