Kosovë

Në Raushiq të Pejës nxënësve u kërkohen para për gëlqerosje të shkollës

 

Shumën prej 1 deri në 10 euro, varësisht prej mundësive ekonomike, nxënësve do t’u duhet t’i dërgojnë në shkollë.

Këtë ua kanë kërkuar mësimdhënësit e shkollës “28 Nëntori” në Raushiq të Pejës.