Kosovë

OSHP-ja sërish kthen në rivlerësim prokurimin për ujësjellësin e Dragashit

OSHP-ja sërish kthen në rivlerësim prokurimin për ujësjellësin e Dragashit
 

Organi Shqyrtues i Prokurimit sërish ka marrë vendim për anulimin e njoftimit për dhënien e kontratës për projektin e vazhdimit të punëve në ujësjellësin kryesor, të iniciuar nga Komuna e Dragashit. Gjykata e Tenderëve ka vendosur që kjo lëndë të kthehet në rivlerësim.

Komuna e Dragashit deri më tani gjashtë herë e pati anuluar njoftimin për dhënien e kontratës për këtë projekt. Një veprim i kësaj natyre i është kërkuar Komunës sërish nga OSHP-ja, pasi që ky organ ka gjetur sërish shkelje të dispozitave të Ligjit për Prokurimin Publik nga autoriteti kontraktues.