Kosovë

Ndahet fond shtesë për trajtimin e rriqrave, deri tani trajtimin e bënin vetë fermerët

 

Si pasojë e problemeve me procedurat e prokurimit publik, Agjencia e Ushqimit dhe Veterinës nuk kishte arritur vitin e kaluar t’i trajtonte kafshët për mbrojtjen nga rriqrat.

Për këtë, fermeri Islam Halitaj ishte dashur ta kryente vetë trajtimin, ani se nuk kishte shumë njohuri për procesin, raporton KTV.