Kosovë

Mbetet peng marrëveshja me bashkësitë fetare për shpenzimet e varrimit në Prizren

Mbetet peng marrëveshja me bashkësitë fetare për shpenzimet e varrimit në Prizren
 

Ekzekutivi i Prizrenit nuk e ka marrë ende autorizimin nga Kuvendi i Komunës për lidhjen e marrëveshjes me bashkësitë fetare për mbulimin e shpenzimeve të varrimit. Anëtarët e Kuvendit kanë vlerësuar se propozim-vendimi i ardhur nga qeveria lokale ka shumë çështje të paqarta, të cilat duhet të analizohen më tej.

Pas diskutimeve të shumta, këshilltarët e KK-së janë pajtuar që kjo çështje të shtyhet për shqyrtim në seancat e ardhshme, pasi që të konsultohen akterët relevantë, për qartësimin e të gjitha dilemave rreth mbulimit të shpenzimeve të varrimit në marrëveshje me bashkësitë fetare, shkruan sot Koha Ditore.