Kosovë

Dyshime për rritje të numrit të klientëve të liruar për pagesa në Gjilan

Dyshime për rritje të numrit të klientëve të liruar për pagesa në Gjilan

Figurojnë 18 mijë klientë pasivë, në bazën e të dhënave të kompanisë “Ekohigjiena”, të cilët janë të liruar nga pagesa mujore prej 5 eurosh për shërbimet të cilat ofron kompania, e cila grumbullon dhe transporton mbeturinat.

Mirëpo dyshohet se brenda kompanisë është manipuluar me listat e klientëve dhe se një numër i madh i tyre nuk e gëzojnë të drejtën e klientit pasivë, shkruan sot Koha Ditore.