Video

Ekspedita e KAP-it për në Everest, Ceremonia "Sportisti i Vitit 2016" -- KOHA

Paraqitja e pjesëmarrësve të Ekspeditës për në Everest, në Ceremoninë Sportisti i Vitit i Grupit KOHA, më 22 dhjetor 2016, transmetuar në KTV më 3 janar 2017