DESKU

Telashet e Kosovës - Xhafer Shatri, Live në DESKU, 08.09.2020