Botë

Pastrueset e të vdekurave

Një numër i madh i grave nga Koreja Jugore janë duke u trajnuar për t’u bërë drejtuese varrimi, në një fushë që deri tash nuk ishin lejuar, në valën e ndryshimit të perceptimit të roleve gjinore dhe rritjes së preferencës që për trupat e të vdekurave të kujdesen gratë.

 

Një numër i madh i grave nga Koreja Jugore janë duke u trajnuar për t’u bërë drejtuese varrimi, në një fushë që deri tash nuk ishin lejuar, në valën e ndryshimit të perceptimit të roleve gjinore dhe rritjes së preferencës që për trupat e të vdekurave të kujdesen gratë.

Pas vdekjeve të fundit të grave të famshme dhe figurave të njohura, gjithashtu edhe vështrimit kritik të shtuar të dhunës seksuale ndaj grave, ndjeshmëria ndaj gjinisë është duke ndryshuar mënyrën se si familjet e së ndjerës ua japin lamtumirën e fundit gjysheve, nënave dhe vajzave të tyre.