Botë

Qendrat e aftësimit në Tanzani i arsimojnë nxënëset shtatzëna pasi braktisën shkollën

 

Vajzat shtatzëna në Tanzani, janë detyruar kohë më parë që të heqin dorë nga arsimimi.

Në vitin 2017, presidenti i Tanzanisë, ua kishte ndaluar të gjitha nxënëseve shtatzëna që të ktheheshin në shkollë, me arsyetimin se do të ishin ndikim i keq për nxënëset tjera. Ai, madje, kishte kërkuar që ky rregull të respektohej rreptësishtë.