Betimi për Drejtësi

Rrezikimi i shëndetit nga tregu i pakontrolluar me filler dhe botoks

Pëlqeje KTV Video për të parë video të përzgjedhura nga KOHA
 

“Betimi për Drejtësi” sjell hulumtimin për qendrat joshëndetësore që injektojnë filler dhe botoks.

• Kush janë personat që kanë përvetësuar rolin e mjekut për injektimin e fillorit dhe botoksit?