Betimi për Drejtësi

Gjykata asnjëherë nuk e dënoi Kobrën me burgim efektiv

 

16 aktgjykimet dënuese ndaj Kobrës, nuk është marrë asnjë vendim me burgim efektiv.

Prej tyre, në 12 raste Dibran Hoxhaj është obliguar të paguajë gjobë ndërsa në katër raste është dënuar me kusht.