Betimi për Drejtësi

Në Ligjin për Mbrojtjen e Konsumatorëve do të përfshihet blerja online

 

Ministria e Industrisë, Ndërmarrësisë dhe Tregtisë ditë më parë ka nxjerrë në konsultim publik Projektligjin për plotësim/ndryshimin e Ligjit për Mbrojtjen e Konsumatorëve. Ligji që aktualisht është në fuqi, nuk e përfshin blerjen online, por kjo fushë mbulohet nga neni 37 për kontratat në distancë dhe jashtë objektit afarist.

Nijazi Shala, drejtor i Departamentit për Mbrojtje të Konsumatorit në kuadër të MINT-it në emisionin “Betimi për Drejtësi”, ka thënë se me projektligjin e ri do të përfshihet edhe blerja online.