Auto

Honda kalon në fitim tremujor, pret që mungesa e çipave ta godasë prodhimin afatshkurtër

 

Fitimi operativ në komapninë Honda u rrit në tremujorin e fundit, pas lulëzimit që pati biznesi në Kinë.

Honda rezervoi një fitim operativ prej 1.93 miliardë dollarë në tremujorin e katërt fiskal që përfundoi më 31 mars, duke përmbysur një humbje operative prej 50.8 milionë dollarë një vit më parë.