Auto

A do të na bëjë koronavirusi vozitës më të sjellshëm

A do të na bëjë koronavirusi vozitës më të sjellshëm

Pandemia na ka bërë të jemi njerëz më të mirë, për disa arsye. Kemi kuptuar se sa i nevojshëm është secili njeri dhe secili profesion, e sidomos ata që bëjnë punët më të vështira, si mjekët, policët dhe personat që mbledhin mbeturinat. Për t’iu shmangur virusit, edhe e kemi kufizuar veten, për të bërë ndonjëherë atë që është më e vështirë, e jo atë që është më lehtë. Kemi kujdes edhe për viruset digjitale, dhe përpiqemi të moj sillemi keq as me dikë në internet.

Nesër ata persona mund të sëmuren, dhe sulmi jonë do të na përkujton që jemi sjellë keq.