Arbëri

Komunat “keqklasifikojnë kodet e planifikimit të buxhetit”

 

Prokurimi publik, menaxhimi i pasurive financiare dhe pagesat e palëve të treta janë problemet më të mëdha me të cilat përballen komunat e Kosovës, raporton KTV.

Sipas Auditorit të Përgjithshëm, komunat bëjnë keqklasifikim të kodeve në planifikim të buxhetit, gjë e cila, sipas auditorit, duhet të ndalohet pavarësisht faktit se sivjet është vit zgjedhor.