Arbëri

Avokati i Popullit për ngacmimet seksuale në UP: Duhet reagim institucional

Avokati i Popullit

Avokati i Popullit ka shprehur shqetësimin në lidhje me deklarimet e fundit për ngacmimet seksuale në Universitetin Publik të Prishtinës. 

Në reagimin ë këtij institucioni thuhet se shqetësime të tilla janë shprehur edhe më herët nga studentët në takime e në aktivitete promovimi të të drejtave të njeriut me Institucionin e Avokatit të Popullit.

“Ngacmimet seksuale nuk duhet të tolerohen, kërkohet reagim institucional, kërkohet po ashtu debat i hapur publik për të ndikuar në ngritjen e vetëdijes së qytetarëve, sidomos të vajzave e të grave që rastet e tilla t’i raportojnë tek autoritetet përgjegjëse. Kjo çështje kërkon masa efikase në reagim për të rritur besimin në institucionet e sigurisë dhe të drejtësisë, me qëllim që kjo dukuri në asnjë rast të mos mbetet pa u ndëshkuar”, thuhet në reagim. 

Tutje thuhet se Kushtetuta e Kosovës parasheh se secili person e ka të drejtën e respektimit të integritetit fizik të tij/saj, si një prej të drejtave më të rëndësishme personale të njeriut, e cila ngërthen në vete detyrimet pozitive për shtetin për t’i ndërmarrë të gjitha masat e nevojshme dhe të përshtatshme për ta mbrojtur pacenueshmërinë e tij/saj.

Në reagim thuhet edhe se legjislacioni në Republikën e Kosovës përfshin një numër të madh aktesh normative-juridike, të cilat rregullojnë dhe adresojnë çështjen e ngacmimeve seksuale. Kodit Penal i Republikës së Kosovës, përkatësisht neni 183, thuhet se i ka përcaktuar dhe sanksionuar ngacmimet seksuale si vepra penale. Për më tepër, ngacmimi seksual thuhet se përben shkelje të të drejtave të njeriut dhe mund të ketë pasoja të rënda për personin që është viktimë.

“Është detyrë jona të ndërhyjmë dhe t’i mbrojmë viktimat e ngacmimit seksual duke u ofruar mbështetje dhe duke i njoftuar autoritetet përkatëse kompetente për këto sjellje të papërshtatshme, të cilat ushtrohet nga personat e caktuar me qëllim të përfitimit seksual, të cilët krijojnë ndjesinë e të qenët i pafuqishëm përballë tij/saj”, thuhet në reagim.

Avokati i Popullit ka kërkuar nga autoritetet përgjegjëse që të ndërmarrin të gjitha masat e përshtatshme për parandalimin, identifikimin, raportimin dhe trajtimin e këtyre rasteve në mënyrë efektive dhe me urgjencë.

Universiteti i Prishtinës të martën ka marrë vendim për ta pezulluar nga detyra profesorin e Fakultetit të Edukimit, Xhevat Krasniqi, i cili ishte denoncuar për ngacmim seksual nga 27 studente.

Në vendimin e siguruar nga KOHA thuhet se Krasniqi do të pezullohet menjëherë, “derisa të përfundojnë veprimet hetuese nga ana e prokurorisë së shtetit”.

Ndërkohë Prokuroria Themelore në Prishtinë ka bërë të ditur se është iniciuar rast ndaj tij në drejtim të veprës penale “Ngacmim seksual”.