Arbëri

Projektligji i ri për Këshillin e Sigurisë shton pozitën e drejtorit të përgjithshëm

 

Në kuadër të veprimeve për forcimin e infrastrukturës ligjore në fushën e sigurisë, Qeveria është në proces të miratimit të ligjit për Këshillin e Sigurisë, i cili nuk ishte ndryshuar që prej themelimit të tij në vitin 2008. Ndryshimet konsistojnë në riformulim të kompetencave në periudha kur vendi ndodhet në gjendje të jashtëzakonshme. Sipas draftit, parashihet po ashtu edhe krijimi i pozitës së Drejtorit të Përgjithshëm të këtij Këshilli

Qeveria është në proces të hartimit të ligjit për Këshillin e Sigurisë, tek i cili janë bërë disa ndryshime nga versioni i deritashëm.

Kosova nuk ka pasur një ligj të tillë dhe që prej vitit 2008 ka funksionuar me ligjin për themelimin e këtij mekanizmi. Në draftin e Ligjit, i cili ka dalë në konsultim publik, është hequr neni që flet për gjendjen e jashtëzakonshme dhe për kompetencat që i përshkruhen Këshillit në rrethana të tilla. Sipas tij, gjendja e jashtëzakonshme do të rregullohet me ligj tjetër përkatës. Deri tash, autoriteti ekzekutiv në situatat e jashtëzakonshme i është besuar Këshillit të Sigurisë.