Arbëri

Kosova rrezikon anëtarësimin në KiE nëse nuk i adreson gjetjet e raportit

 

Përfaqësues të shoqërisë civile që veprojnë në kuadër të Këshillit të Evropës kanë thënë se nëse Kosova nuk i adreson gjetjet e ekspertëve deri në raportin e radhës, atëherë rrezikon seriozisht anëtarësimin në këtë organizatë. Derisa në qeveri nuk kanë ofruar sqarime lidhur me gjetjet e raportit që konstaton ndërhyrje në drejtësi e moszbatim të vendimeve të gjykatave, ata të shoqërisë civile thonë se dokumenti evidenton gjendjen reale në terren

Gjetjet e raportit të ekspertëve të Këshillit të Evropës në fushën e sundimit të rendit e ligjit mund t’ia vështirësojnë Kosovës rrugëtimin për t’u bërë pjesë e kësaj organizate, në të cilën deponoi aplikimin për anëtarësim më 12 maj. Veç përshtatjes së infrastrukturës ligjore me standardet evropiane, Kosova në shumë pika kritikohet për moszbatim të vendimeve e ndërhyrje politike në gjyqësor.

Përfaqësues të organizatave të shoqërisë civile që veprojnë në selinë e Këshillit të Evropës në Strasburg kanë thënë se ka pasur dëshpërim me publikimin e raportit, ani pse qëndrojnë gjetjet e konstatuara nga juristët e kësaj organizate.