Arbëri

Sindikalistët e arsimit kërkojnë rritje të koeficienteve për mësimdhënësit

 

Periudha e konsultimit publik për Projektligjin e Pagave ka përfunduar javën e kaluar, e sindikalistët e arsimit kanë kërkuar që të rritet koeficienti i mësimdhënësve. Në rast se koeficienti do ta ketë vlerën 120 euro, e kërkesa e sindikalistëve do të merret në konsideratë, atëherë mësimdhënësve të shkollave fillore paga do t’u rritej nga 421 në 744 euro, ndërkaq atyre të shkollave të mesme nga 460 në 768 euro.

Sindikalistët e arsimit kanë kërkuar koeficiente më të larta për mësimdhënësit, sesa që parashihet në draftin e parë të Projektligjit të Pagave.

Periudha e konsultimit publik për Projektligjin përfundoi javën e kaluar, e Sindikata ka propozuar që koeficienti i mësimdhënësve të shkollave fillore të rritet në 6.2 nga 5.6 sa ka propozuar Qeveria, ndërsa për arsimtarët e nivelit të mesëm të lartë, nga 5.8 të rritet në 6.4.