Arbëri

Për reformë të suksesshme zgjedhore kërkohet konsensus politik

Kuvendi, terheqja nga Trusti
 

Përmbylljes së procesit të tejzgjatur për reformën zgjedhore, Kuvendi ka ndërmarrë veprime për t’ia dhënë një shtysë të re. Me anë të konstituimit të një komisioni ad-hoc gjatë javës, synon që të mënjanojë defektet në sistemin zgjedhor, pas më se dhjetë vjetësh përpjekjeje.

Porse njohësit janë shprehur skeptikë se edhe kjo iniciativë e Kuvendit do të prodhojë rezultate. E si shkak për këtë, disa prej tyre numëruan mungesën e vullnetit politik.