Arbëri

MAPL thotë se ka ndarë 10.5 milionë euro për projekte në komuna

 

Ministria e Administrimit të Pushtetit Lokal (MAPL) ka thënë se ka ndarë 10.5 milionë euro për projekte të ndryshme nëpër komuna dhe se janë nënshkruar 65 marrëveshje me komunat.

MAPL ka thënë se për hir të transparencës procedurat e prokurimit dhe realizimit të projekteve u janë besuar komunave.