Arbëri

Pak interesim për t’u regjistruar në profesionet deficitare

 

Për një numër drejtimesh në Universitetin e Prishtinës të rinjtë nuk kanë treguar interesim, ani se të diplomuarit në to kërkohen në tregun e punës. Mungesa e analizave për nevojat e vendit për profesionistë të lëmenjve të caktuar, si dhe paragjykimet ndaj profesioneve janë numëruar mes shkaktarëve që kanë krijuar hendekun mes arsimit të lartë dhe tregut të punës

Në programin e Inxhinierisë së Ambientit në Fakultetin e Ndërtimtarisë ishin paraparë 40 vende për studentë të rinj, por vetëm shtatë sosh janë plotësuar.

Pëllumb Gjinolli i cili punon si inxhinier i ambientit, tregon se gjatë ushtrimit të profesionit të tij vëren mungesën e kuadrove në këtë drejtim.