Arbëri

Licenca të përhershme privatëve e “pushim” 3-vjeçar për mjekët që duan të kalojnë nga privati në publik

Ligji kryesor që e rregullon shëndetësinë është në amendamentim. Tashmë ekziston një draft me ndryshime në Ligjin për Shëndetësi, e dallimet nga ligji aktual janë shumë të mëdha.

 

Ligji kryesor që e rregullon shëndetësinë është në amendamentim. Tashmë ekziston një draft me ndryshime në Ligjin për Shëndetësi, e dallimet nga ligji aktual janë shumë të mëdha.

Në dokumentin, të cilin e posedon KOHA, ndryshimet e ndërhyrjet e fundit në këtë draft janë bërë në qershor.