Arbëri

UP-së i ndalohet përpunimi i të dhënave biometrike

Foto: KOHA
 

Agjencia për Informim dhe Privatësi (AIP), pasi ka zhvilluar inspektim lidhur me mbikëqyrjen e ligjshmërisë së përpunimit të të dhënave biometrike në Universitetin e Prishtinës (UP) ka konstatuar se UP-ja ka instaluar pajisje e cila përpunon të dhënat biometrike, tiparet e fytyrës, me qëllim të identifikimit gjatë regjistrimit të hyrjes dhe daljes së punëtorëve gjatë orarit të punës.

Me këtë rast, AIP-i ka nxjerrë vendim me të cilin ka ndaluar përpunimin e të dhënave biometrike, si dhe ka obliguar fshirjen dhe shkatërrimin e tyre.