Arbëri

Mitrovica e Veriut, Shtërpca dhe Prizreni pa nënkryetarë për komunitete

Foto: AP
 

Ndonëse në regjistrimin e popullsisë, 10 për qind e qytetarëve të tyre janë nga radhët e komuniteteve joshumicë, tri komuna nuk i kanë zgjedhur ende nënkryetarët për komunitete. Ekspertët e çështjeve lokale thonë se moszgjedhja e tyre është reflektim i politikës në komuna dhe i zbrazëtive të Ligjit për Vetëqeverisje Lokale, që nuk parasheh se pas sa kohësh zgjidhet nënkryetari për komunitete

Pa nënkryetarin e dytë apo nënkryetarin për komunitete kanë mbetur Komuna e Mitrovicës së Veriut, Shtërpcës e Prizrenit.

Ndonëse me regjistrimin e popullsisë, 10 për qind e qytetarëve të tyre janë nga radhët e komuniteteve joshumicë, këto tri komuna ende nuk i kanë dhënë zgjidhje kësaj çështjeje.