Arbëri

Inspektorët serbë me paga pa punuar: njëri largohet, katër në procedurë disiplinore

 

Prej 35 inspektorëve të punës sa ka gjithsej Kosova, tetë janë serbë e pesë prej tyre ka rreth pesë vjet që e bojkotojnë punën dhe kanë marrë pagë pa dalë fare në punë. Tek në shkurt të këtij viti, atyre u është ndërprerë pagesa. Këtyre ditëve, për njërin prej tyre është shqiptuar edhe masa e largimit nga puna, derisa për katër të tjerët janë duke vazhduar procedurat disiplinore. Pesë serbët që kanë bojkotuar punën janë të punësuar në kuadër të marrëveshjeve të Brukselit

Një inspektor i punës nga komuniteti serb është shkarkuar nga puna e katër të tjerë aktualisht janë në procedurë disiplinore. Këta pesë inspektorë të punësuar në kuadër të Inspektoratit të Punës së Kosovës ka rreth pesë vjet që kanë marrë paga pa dalë në punë. Më 31 janar të këtij viti, udhëheqësi i Divizionit për Koordinim të IP-së në regjionin e Mitrovicës ka bërë një kërkesë drejtuar menaxherit të personelit në IP për deklarim në listë të pagave me zero orë punë të këtyre inspektorëve, kërkesë të cilën menaxheri ia ka ushtruar zëvendësuesit të kryeinspektorit të punës, Agim Millakut.

Sipas kësaj kërkese, disa ditë pas, në shkurt, IP-ja ka marrë vendim që ata që nuk kryejnë detyrat e punës, të mbesin në listën e pagave, por të mos paguhen. Por, pavarësisht kësaj, ata kanë vazhduar bojkotin derisa njëri prej tyre, këtyre ditëve, është larguar nga puna me vendim të Komisionit Disiplinor të Inspektoratit, ndërsa katër të tjerët janë në procedurë disiplinore. Në Inspektoratin e Punës janë gjithsej 35 inspektorë, tetë prej tyre janë serbë. Pesë prej serbëve, që kanë bojkotuar punën, janë të punësuar me marrëveshje të veçantë të Brukselit për integrim të komunitetit serb në institucionet e Kosovës. Ndërsa tre serbët e tjerë janë punësuar me procedura të rregullta dhe kanë punuar vazhdimisht bashkë me inspektorët e punës.