Arbëri

Studentët në UP detyrohen të mësojnë edhe me literaturë serbe

Mospërdorimi i literaturës bazë në Fakultetin e Shkencave Matematiko Natyrore të Universitetit të Prishtinës po i detyron studentët të mësojnë me literaturë në gjuhën serbe.

 

Mospërdorimi i literaturës bazë në Fakultetin e Shkencave Matematiko Natyrore të Universitetit të Prishtinës po i detyron studentët të mësojnë me literaturë në gjuhën serbe.

KOHA ka siguruar pamjet e disa librave në gjuhën serbe me anë të të cilave studentët pretendojnë se mësohet në drejtimin e Matematikës Financiare në kuadër të FSHMN-së.