Arbëri

Shkeljet e partive që s’ka kush t’i hetojë

Parregullsi të shumta në raportet financiare të partive politike, pa përjashtim, shpërfaqin raportet e rralla të auditorit. Subjekti që udhëheq me qeverinë, LVV-ja, nuk ka ofruar dokumentet mbështetëse për mbi 60 mijë eurot e shpenzuara në karburante gjatë vitit 2019 e 2020. PDK-ja e AAK-ja kanë realizuar blerje duke anashkaluar procedurat e tenderimit. Kurse LDK-ja shfrytëzon objektin për zyrë pa dokumente të pronësisë dhe pa marrëveshje të qirasë. Po LDK-ja, në kundërshtim me ligjin ka hapur më shumë se një llogari bankare. E Lista Serbe ka shpërndarë mijëra euro për OJQ joaktive

 

Parregullsi të shumta në raportet financiare të partive politike, pa përjashtim, shpërfaqin raportet e rralla të auditorit. Subjekti që udhëheq me qeverinë, LVV-ja, nuk ka ofruar dokumentet mbështetëse për mbi 60 mijë eurot e shpenzuara në karburante gjatë vitit 2019 e 2020. PDK-ja e AAK-ja kanë realizuar blerje duke anashkaluar procedurat e tenderimit. Kurse LDK-ja shfrytëzon objektin për zyrë pa dokumente të pronësisë dhe pa marrëveshje të qirasë. Po LDK-ja, në kundërshtim me ligjin ka hapur më shumë se një llogari bankare. E Lista Serbe ka shpërndarë mijëra euro për OJQ joaktive

 

Shkeljet e shumta të konstatuara ndër vite në pasqyrat financiare të partive politike mbesin të paadresuara. Subjektet i mbajnë të fshehura shpenzimet dhe burimet e tyre të financimit. Sipas raporteve të auditorit, asnjëra parti nuk ka arritur t’i mbështesë me dokumente pasqyrat financiare ashtu siç e kërkon ligji.