Arbëri

Shtrenjtohet uji

 

Autoriteti Rregullator për Shërbimet e Ujit me kërkesë të kompanive të ujësjellësit nëpër rajone ka rritur çmimet e ujit të pijshëm , madje në disa kompani janë shënuar rritje edhe për shërbime të ujërave të ndotur. Në këtë institucion janë arsyetuar se rritjet janë bërë shkaku i shpenzimeve të energjisë elektrike në fabrika për përpunimin e ujit dhe shpenzimeve të tjera të mirëmbajtjes.

Autoriteti Rregullator për Shërbimet e Ujit ka shqyrtuar planet e biznesit për tre vjetët e ardhshëm për kompanitë e ujësjellësit për të gjitha rajonet e vendit.

Ka vendosur që nga 1 janari i këtij viti të vendosen tarifa të reja për secilën kompani të ujësjellësit duke i rritur çmimet e ujit për konsumatorët.