Arbëri

Bëhet pranim-dorëzimi i detyrave nga kryetarët

 

Më shumë se 10 komuna të Kosovës, kanë mbajtur seancat inauguruese ku jepet betimi i kryetarëve të komunave dhe i anëtareve të kuvendit komunal.

Kryetari i Asocicacionit të Komunave të Kosovës, Sazan Ibrahimi, thotë se procedurat e pranim dorëzimit të detyrës nga ana e kryetarëve janë të thjeshta, por sipas tij, ata duhet të kenë kujdes të mos kalohet afati i caktuar.