Arbëri

Gjyqtarja që dënoi butë dhunuesin e të miturës para përgjegjësisë disiplinore

Gjykata Supreme ka kërkuar nga Gjykata Themelore në Pejë të adresojë përgjegjësinë disiplinore për gjykatësen që mori vendim për të dënuar me tetë muaj burgim dhunuesin e një 15-vjeçareje.

Ky rast ka nxitur reagime të mëdha në vend, pasi dënimi është vlerësuar si tepër i butë dhe nxitës për raste të tjera dhunimi.

“Lidhur me rastin e publikuar nëpër portalet e ndryshme të lajmeve për dënimin e të akuzuarit për veprën penale Dhunimi, e që pretendohet se ka pas shkelje ligjore, Kryetari i Gjykatës Supreme të Republikës së Kosovës, Enver Peci, bazuar në kompetencat që ia jep Ligji Nr. 06/L-057 Për Përgjegjësinë Disiplinore të Gjyqtarëve dhe Prokurorëve, ka kërkuar nga kryetari i Gjykatës Themelore të Pejës, Armend Berisha që të ndërmerr të gjitha veprimet ligjore si kryetar për të adresuar përgjegjësinë disiplinore lidhur me këtë rast”, thuhet në njoftimin e Supremes.

Një ditë më parë, edhe Prokuroria e Shtetit i ka kërkuar Prokurorisë Themelore të Pejës që ta rishqyrtojë rastin.

Në fakt, edhe pse Kodi Penal i Kosovës parasheh që dënimi për dhunim në rastin kur viktima është e mitur të jetë nga 5 deri në 20 vjet burgim, gjyqtarja Florije Zatriqi kishte gjetur rrethana lehtësuese për të dyshuarin.

Ajo në vendimin e marrë dy muaj më parë e kishte arsyetuar dënimin e ulët duke u bazuar në keqardhjen dhe pranimin e fajësisë, si dhe në faktin se në kohën kur ka ndodhur rasti, i pandehuri ka qenë 21-vjeçar, derisa tani kanë kaluar 10 vjet dhe se ai ka edhe fëmijë.

Lidhur me këtë aktgjykim të marrë para dy muajve, KOHA ka tentuar ta kontaktojë gjyqtaren e rastit, Florije Zartriqi të martën, por ajo nuk ka qenë e qasshme.