Arbëri

Shteti biznes klasë

Foto: Alban Bujari / KOHA
 

Me bileta të klasit të parë udhëtojnë zyrtarët e institucioneve të shtetit të Kosovës. Zyra Kombëtare e Auditorit ka gjetur se disa prej tyre kanë shpenzuar disa herë më shumë për bileta të fluturimeve sesa që ishte parashikuar fillimisht. Madje në raportin e auditimit të performancës “Kontratat e centralizuara – Shërbimet e transportit ajror”, ZKA-ja ka thënë se institucionet kanë blerë deri në gjashtë herë më shtrenjtë bileta sesa çmimet që ishin për biletat e klasës ekonomike.

Auditimi ka mbuluar periudhën trivjeçare 2016-2019. Janë audituar një numër i konsiderueshëm i furnizimeve me bileta në institucione si Zyra e Kryeministrit, Ministria e Punëve të Jashtme, Ministria e Punëve të Brendshme, Ministria e Drejtësisë, ajo e Mjedisit, Komuna e Gjilanit, Gjakovës, Vushtrrisë dhe Suharekës. ZKA-ja ka thënë se faktorët kryesorë që ndikuan në rritjen e vlerës së shpenzimeve për shërbime të transportit ajror janë udhëtimet në biznes klasë, shtyrjet e udhëtimeve dhe anulimet e udhëtimeve.