Arbëri

Top-zvarritjet e gjyqësorit për top-rastet e korrupsionit

“Toka”, “Stenta”, “Hidrocentralet”, “Vizat”, janë emra rastesh të hetimeve të korrupsionit që kanë përfunduar në aktakuza në gjykatë.

 

Histori zvarritjesh mund të cilësohen proceset gjyqësore të top-aktakuzave për korrupsion. Rasti i njohur si “Toka”, ai “Stenta” e “Vizat” janë në gjykatë të paktën tash e pesë vjet. Asnjëri proces gjyqësor te këto raste ende nuk ka përfunduar as në shkallë të parë. Historia pesëvjeçare e zvarritjeve në të tria rastet është ndërrim prokurorësh, ndërrim nga disa herë i trupave gjykues, përderisa procesi gjyqësor ecën me ritëm shumë të ngadaltë

“Toka”, “Stenta”, “Hidrocentralet”, “Vizat”, janë emra rastesh të hetimeve të korrupsionit që kanë përfunduar në aktakuza në gjykatë.

Ndonëse me emra të ndryshëm të të akuzuarish e veprime të ndryshme kriminale që të akuzuarit pretendohet që i kanë ndërmarrë, këto raste takohen në një pikë: krejt janë trajtuar në mënyrë joserioze nga hetuesia e gjykata.