Arbëri

Qindra e mijëra ndërtime pa leje kanë më pak se një vit afat për legalizim

Më pak se një vit kanë në dispozicion institucionet, sidomos ato komunale për t’i trajtuar qindra mijëra ndërtime pa leje. Ministri i Mjedisit, Planifikimit Hapësinor dhe Infrastrukturës, Liburn Aliu, ka marrë vendim që t’ia vazhdojë afatin edhe për një vit Ligjit për trajtimin e objekteve pa leje. Ky ligj që ka hyrë në fuqi në vitin 2018 kishte afat dyvjeçar me mundësi vazhdimi edhe dy herë të tjera nga një vit.

 
Ky tekst është Premium por sot mund ta lexoni pa pagesë!

Ministria e Mjedisit, Planifikimit Hapësinor dhe Infrastrukturës ia ka shtyrë afatin edhe për një vit Ligjit për trajtimin e objekteve pa leje, që është shtyrja e dytë dhe e fundit për këtë Ligj. Megjithatë, gjatë këtyre tre vjetëve, prejse ka hyrë në fuqi ky ligj, janë vetëm 13 mijë e 86 aplikime që i kanë pranuar komunat nga qytetarët. E në të gjithë Kosovën, deri më 2013, janë regjistruar rreth 352 mijë ndërtime pa leje. Përfaqësues të shoqërisë civile e shohin të pamundur përfundimin e këtij procesi deri në shtator të 2022-s

Më pak se një vit kanë në dispozicion institucionet, sidomos ato komunale për t’i trajtuar qindra mijëra ndërtime pa leje. Ministri i Mjedisit, Planifikimit Hapësinor dhe Infrastrukturës, Liburn Aliu, ka marrë vendim që t’ia vazhdojë afatin edhe për një vit Ligjit për trajtimin e objekteve pa leje. Ky ligj që ka hyrë në fuqi në vitin 2018 kishte afat dyvjeçar me mundësi vazhdimi edhe dy herë të tjera nga një vit.

“Bazuar në vendimin e ministrit të MMPHI-së të datës 27.8.2021 me numër protokolli 3393/21 është bërë vazhdimi për herën e dytë për 12 muaj për pranimin e aplikacioneve për legalizim. Aplikimet për legalizim mund të bëhen deri më 4 shtator 2022”, thuhet në përgjigjet e Departamentit të Planifikimit Hapësinor, Ndërtimit dhe Banimit (DPHNB) të MMPI-së.