Arbëri

Sindikata e Re e KEK-ut kërcënon me protesta

 

Kryesia e Sindikatës së Re të KEK-ut ka kërcënuar me protesta e greva në rast se kjo Korporatë nuk e zbaton Ligjin e punës dhe Kontratën Kolektive.

Nëpërmjet një reagimi Kryesia e SR KEK ka theksuar se nuk kanë hasur në mirëkuptim te Bordi dhe menaxhmenti i KEK-ut për të gjetur një marrëveshje që të zbatohet legjislacioni në fuqi.