Arbëri

Apeli vërteton aktgjykimin e Themelores në rastin e ish-kryetarit të Klinës, Sokol Bashota

 

Gjykata e Apelit në Kosovë ka vërtetuar aktgjykimin e Themelores së Pejës për rastin e ish-kryetarit të Klinës, Sokol Bashota dhe ish-nënkryetarit Enver Berisha.

Gjykata Themelore në Pejë, Sokol Bashotën dhe Enver Berishën, i kishte shpallur fajtor për veprën penale “mosraportim apo raportim i rremë i pasurisë, të ardhurave, i dhuratave, i dobisë tjetër materiale ose i detyrimeve tjera financiare”. Ata ishin dënuar me burgim me kusht prej 6 muajve. Dënimi do të duhej vuajtur vetëm nëse gjatë periudhës njëvjeçare do të kryenin vepër tjetër penale.