Arbëri

Punëtorët e ATK-së e pezullojnë grevën

 

Sindikata e Punëtorëve të Administratës Tatimore të Kosovës ka njoftuar se e ka pezulluar greven.

Siç njoftohet, pas ngritjës së kërkesave drejtuar Ministrisë së Financave,Punës dhe Transfereve dhe pas ripersëritjës së dërgimit të shkresës së fundit me datë 9 Qershor 2021, ku i është dhënë afat prej 30 ditësh, dhe meqë nuk është pranuar ndonjë informatë në lidhje me kërkesat e adresuara mbajti grevë nga data 14 Korrik 2021 deri me 2 Gusht 2021.