Arbëri

Pikat konsensuale dhe komunikata që doli nga mbledhja në Stubiçke Toplice më 1991

Publicisti Veton Surroi në fund të mbledhjes së vitit 1991 në Stubiçke Toplice tregoi për pikat konsensuale dhe po ashtu lexoi komunikatën e dal nga takimi.

Surroi atëbotë ishte kryetar i partisë parlamentare të Kosovës dhe anëtar i këshillit koordinues të partive shqiptare në Kosovë e ish Jugosllavi

“Ashtu si u morëm vesh po japim rezymenë e pikave koncensuale dhe komunikatën për opinion. Së pari, "Rezyme e pikave konsensuale të takimit konsultativ të partive politike shqiptare në Jugosllavi". "Përfaqësuesit e partive politike shqiptare në Jugosllavi dhe përfaqësues të subjekteve të tjera politike në takimin konsultativ të mbajtur më 19 dhe 20 janar 1991, u morën vesh për këto pika të veprimit dhe synimit të përbashkët:

1. Mbrojtja dhe zhvillimi i qenies kombëtare shqiptare

2. Sovraniteti i shqiptarëve si popull në Jugosllavi

3. Jetësimi i Kushtetutës së Republikës së Kosovës, pra sovraniteti i Kosovës brenda bashkësisë jugosllave si republikë e qytetarëve apo e popullit shqiptar. Platformë kjo, unike për bisedimet e ardhshme lidhur me fatin e Jugosllavisë

4. Njësimi i të drejtave kulturore në të gjitha viset shqiptare të Jugosllavisë. Barazimi politik, social edhe ekonomik i shqiptarëve me qytetarët e tjerë në njësitë ku jetojnë dhe pengimi i diskriminimt të shqiptarëve.

5. Komunikimi i lirë ekonomik, politik e kulturor brenda tërë hapësirës etnike shqiptare

6. Bashkimi pa dhunë i shqiptarëve brenda një njësie gjeopolitike, në një shtet në rast të shpërbërjes së Jugosllavisë apo me integrime rajonale e evropiane në rast të ristrukturimit të Jugosllavisë.

7. Bashkëpunimi dhe unifikimi i lëvizjes politike shqiptare. Për këtë formohet grupi punues që do t'i ofrojë tezat e koncepteve.

8. Strategjia unike dhe intensifikimi i rezistencës institucionale dhe jashtë institucionale. Grupi punues për hartimin e rezymesë propozon që tezat për diskutim rreth pikës së rendit të ditës perspektivat e lëvizjes politike shqiptare në Jugosllavi të trajtohen si pjesë përbërëse e kësaj marrëveshjeje konsensuale.

Edhe këtë të dytën po ju lexoj: Komunikatë për opinion

“Përfaqësuesit e partive politike shqiptare në Jugosllavi mbajtën një takim konsultativ në të cilin u morën vesh për veprimin e ardhshëm politik në kushtet dhe rrethanat e krijuara aktualisht. Pikënisje për veprimin e tyre të ardhshëm është statusi i shqiptarëve si popull në Jugosllavi, Kushtetuta e Republikës së Kosovës dhe sigurimi i barazisë së popullit shqiptar në Jugosllavi me popujt e tjerë në hapësirën ku jetojnë”, lexoi Surroi.

E gazetari Mehmet Kraja po ashtu lexoi komunikatën.

“Qe pe lexoj tekstin në tanësi edhe një herë pa digresione. Përfaqësuesit e partive politike shqiptare në Jugosllavi dhe përfaqësues të disa subjekteve të tjera politike këto ditë mbajtën një takim konsultativ në të cilin u morën vesh për veprimin e ardhshëm politik në kushtet dhe në rrethanat e krijuara aktualisht. Nga kjo bisedë, si qëndrim i përbashkët doli se pikënisje për veprimin e ardhshëm të partive politike si edhe i subjekteve të tjera është statusi i shqiptarëve si popull në Jugosllavi, Kushtetuta e Republikës së Kosovës dhe sigurimi i barazisë së popullit shqiptar në Jugosllavi me popujt e tjerë ku jetojnë. Edhe me këtë rast u theksua se pa pjesëmarrjen e shqiptarëve nuk mund të bëhet marrëveshja për Jugosllavinë e ardhshme. Gjithashtu në këtë takim u vlerësua se bashkëpunimi i këtillë i partive politike shqiptare dhe i subjekteve të tjera është frytdhënës dhe se në ardhmen do të intensifikohet edhe më".