Arbëri

Riakreditohet Universiteti Publik “Kadri Zeka” në Gjilan

 

Universiteti Publik “Kadri Zeka” në Gjilan është ri-akredituar në nivel institucional për periudhën 3 vjeçare (1 tetor 2021 – 30 shtator 2024).

Kështu ka vendosur Këshilli Shtetëror i Cilësisë i Republikës së Kosovës në mbledhjen e datës 27 korrik 2021, pasi ka analizuar dhe votuar raportet e ekspertëve ndërkombëtarë mbi vlerësimin e institucioneve të arsimit të lartë në Kosovë.