Arbëri

Për shtëpinë dhe planetin tonë! Eko Kredi nga Banka ProCredit

 

Banka ProCredit, në bashkëpunim me Programin GEFF të BERZH-it (Banka Evropiane për Rindërtim dhe Zhvillim), ka lansuar Eko Kredinë për klientët privat të cilët zbatojnë masa për efiçiencë të energjisë në shtëpi, duke pasur kështu mundësi që të përfitojnë grant deri në 20% të shumë së kredisë.

Një familje në Kosovë shpenzon mesatarisht 50% të kostove vjetore të energjisë për ngrohje dhe ftohje.