Arbëri

ZKA: Graçanica mbifaturoi tatimpaguesit në kundërshtim me rregulloren

Foto lustrim
 

Një sërë shkeljes ka evidentuar Zyra Kombëtare e Auditimit gjatë auditimit bërë komunës së Graçanicës

Auditori ka evidentuar se në pesë raste komuna ka ngarkuar me tatim më të lart taksapaguesit për shkak se nuk i janë përmbajt rregullores komunale apo zonave tatimore të përcaktuar në ketë rregullore.