Arbëri

Procesi i vettingut has në rezistencë të prokurorëve e gjyqtarëve

Foto: KOHA

Këshilli Prokurorial e Këshilli Gjyqësor, të cilët i përfaqësojnë prokurorët e gjyqtarët në nivel vendi, nuk duan që t’i nënshtrohen një vettingu, i cili nuk do të bëhej prej vetë tyre. Nëpërmjet letrave të ndara, por me përmbajtje të ngjashme, ata i janë drejtuar Ministrisë së Drejtësisë, duke u pozicionuar më shumë për skenarin e tretë, që parashihet të realizohet nëpërmjet ndryshimeve ligjore, por në të cilin rast kompetencat do t’u takonin vetë KGJK-së e KPK-së

 

Këshilli Prokurorial e Këshilli Gjyqësor, të cilët i përfaqësojnë prokurorët e gjyqtarët në nivel vendi, nuk duan që t’i nënshtrohen një vettingu, i cili nuk do të bëhej prej vetë tyre. Nëpërmjet letrave të ndara, por me përmbajtje të ngjashme, ata i janë drejtuar Ministrisë së Drejtësisë, duke u pozicionuar më shumë për skenarin e tretë, që parashihet të realizohet nëpërmjet ndryshimeve ligjore, por në të cilin rast kompetencat do t’u takonin vetë KGJK-së e KPK-së

Këshilli Prokurorial dhe e ai Gjyqësor i Kosovës kanë dhënë shenja rezistence se nuk do të pranojnë proces vettingu nëse atë nuk e kryejnë vetë.

Ndaras, por siç ka mësuar KOHA, me përmbajtje të ngjashme, këto dy institucione kanë dërguar letra në Ministrinë e Drejtësisë, duke i shprehur opinionet e tyre për skenarët e propozuar për vettingun.