Arbëri

Oferta për “tiketa ngjitëse” në vitin 2013 ishte afro 2 euro

Zëvendësministri i Infrastrukturës, Hysen Durmishi, ka vendosur firmën në një dokument i cili është iniciuar në vitin 2018, e që ka të bëjë me vendosjen e “tiketave ngjitëse” në vetura pasi ato ta kalojnë kontrollin teknik. Por, një raport i Auditorit të Brendshëm kishte gjetur shkelje të shumta në këtë proces. Madje vitin e kaluar, për shkak të dyshimeve për keqpërdorime në këtë rast, Task-Forca Kundër Korrupsion e Policisë së Kosovës pati nisur hetime. Edhe në të kaluarën kishte pasur disa tentativa që të shkruhej një marrëveshje e tillë, por për dallim nga marrëveshja aktuale ku çmimi i një tikete është 5 euro, në vitin 2013 kjo tiketë kushtonte rreth 2 euro

 

Zëvendësministri i Infrastrukturës, Hysen Durmishi, ka vendosur firmën në një dokument i cili është iniciuar në vitin 2018, e që ka të bëjë me vendosjen e “tiketave ngjitëse” në vetura pasi ato ta kalojnë kontrollin teknik. Por, një raport i Auditorit të Brendshëm kishte gjetur shkelje të shumta në këtë proces. Madje vitin e kaluar, për shkak të dyshimeve për keqpërdorime në këtë rast, Task-Forca Kundër Korrupsion e Policisë së Kosovës pati nisur hetime. Edhe në të kaluarën kishte pasur disa tentativa që të shkruhej një marrëveshje e tillë, por për dallim nga marrëveshja aktuale ku çmimi i një tikete është 5 euro, në vitin 2013 kjo tiketë kushtonte rreth 2 euro

Një raport prej 65 faqesh i Ministrisë së Infrastrukturës, të cilin e ka siguruar KOHA, tregon në detaje rrugëtimin e procesit që ka të bëjë me shërbime për “tiketa ngjitëse”, e që është nënshkruar një muaj më parë nga zëvendësministri i Infrastrukturës, Hysen Durmishi.

Me kontratën që Ministria e Infrastrukturës ka nënshkruar me kompaninë “Auto Controli”, qytetarët do të obligohen të paguajnë 5 euro për tiketë, e cila dëshmon se vetura i është nënshtruar kontrollit teknik.