Arbëri

Vettingu dhe konfiskimi i pasurisë, pjesë e Planit të Veprimit të Agjendës së Reformave Evropiane

Nismat e reja për luftimin e korrupsionit, të ndërmarra nga Ministria e Drejtësisë, janë përfshirë në draftin e Planit të Veprimit të Agjendës së Reformave Evropiane, ERA II.

 

Qeveria ka hartuar draftin e Planit të Veprimit të Agjendës së Reformave Evropiane dhe në të ka përfshirë edhe nismën për vetting e edhe atë për konfiskim të pasurisë. Dokumentet për të cilat ishte hedhur dilema nëse janë konform standardeve ndërkombëtare, është duke u studiuar nga Zyra e BE-së. Por, në Ministrinë e Drejtësisë thonë se zyrtarë të BE-së janë vet të përfshirë në hartimin e këtyre dy nismave të reja ligjore

Nismat e reja për luftimin e korrupsionit, të ndërmarra nga Ministria e Drejtësisë, janë përfshirë në draftin e Planit të Veprimit të Agjendës së Reformave Evropiane, ERA II.

Mbështetur në këtë draft, Koncept-dokumenti për zhvillimin e procesit të Vettingut në sistemin e drejtësisë do të miratohet deri në fund të shtatorit, e në vitin e ardhshëm do të themelohet edhe Mekanizmi për Veting për gjykata dhe prokurori, si dhe Koncept Dokumenti për zhvillimin e procesit të Vetingut në agjencitë vartëse të Ministrisë së Punëve të Brendshme.