Arbëri

Gjobat e pandemisë rrezikojnë parashkrimin

Foto: Driton Paçarada / KOHA

Një udhëzues i lëshuar muaj më parë nga Gjykata Supreme në lidhje me ekzekutimin e gjobave nga Kundërvajtja rrezikon parashkrimin e tyre. Në këtë kategori hyjnë edhe gjobat për pandeminë. Ky udhëzues përgjegjësinë për ekzekutimin e tyre ua ka lënë ekzekutorëve të gjykatës që në numër janë shumë pak, ndërsa deri tani ka qenë përgjegjësi e përmbaruesve privatë

 

Një udhëzues i lëshuar muaj më parë nga Gjykata Supreme në lidhje me ekzekutimin e gjobave nga Kundërvajtja rrezikon parashkrimin e tyre. Në këtë kategori hyjnë edhe gjobat për pandeminë. Ky udhëzues përgjegjësinë për ekzekutimin e tyre ua ka lënë ekzekutorëve të gjykatës që në numër janë shumë pak, ndërsa deri tani ka qenë përgjegjësi e përmbaruesve privatë

Një pjesë e madhe e gjobave të kundërvajtjes, përfshirë edhe ato të shqiptuara gjatë pandemisë, e rrezikojnë parashkrimin. Kjo për shkak të një udhëzuesi të Gjykatës Supreme, i cili përgjegjësinë e ekzekutimit të vendimeve ua ka lenë ekzekutorëve të gjykatës e jo përmbaruesve privatë.

“Organ kompetent për ekzekutimin e gjobave të dhëna për kundërvajtje është gjykata që e ka shqiptuar dënimin”, thuhet në paragrafin e tretë të këtij udhëzuesi.