Arbëri

7 raste në gjykatë ndaj komunave që nuk respektuan të drejtat e njeriut

foto: KP
 

Qendra Kosovare për Studime Gjinore (QKSGj) dhe Qendra për Zhvillimin e Grupeve Shoqërore (CSGD) kanë publikuar raportin: “Mbrojtja nga diskriminimi në Kosovë”.

Arben Fejza nga Qendra për Zhvillimin e Grupeve Shoqërore ka bërë të ditur se janë të përfshira disa institucione të cilat janë përgjigjur në pyetjet për ligjin për mbrojtjen nga diskriminimi dhe zbatimin e tij.