Arbëri

IAP: Kritere diskriminuese për pranimin e fëmijëve në institucione parashkollore

Foto: Reuters
Foto lustrim
 

Udhëzimi Administrativ për Përfshirjen e Fëmijëve në Institucione Parashkollore në Kosovë nuk është i qartë, konciz dhe normat përkatëse të tij, janë kundërthënëse ka konstatuar një raport i Avokatit të Popullit.

Ky udhëzim sipas Avokatit të Popullit nuk ka konsistencë si dhe nuk është në pajtim me parimet bazë dhe autorizimet që dalin nga Ligji për Edukimin Parashkollor dhe me Ligjin për Mbrojtjen e Fëmijës, siç janë: barazia, gjithë përfshirja dhe zhvillimi i gjithanshëm i personalitetit të fëmijëve.