Arbëri

Për 6 muaj synohet miratimi i 192 projektligjeve, zbatimi konsiderohet i vështirë

Mbi 190 projektligje është duke synuar të hartojë e miratojë Qeveria e Kosovës brenda këtij viti.

 

Mbi 190 projektligje është duke synuar të hartojë e miratojë Qeveria e Kosovës brenda këtij viti.

Pjesë e agjendës legjislative të ekzekutivit janë më shumë se 100 projektligje të reja, derisa të tjerat plotësim/ndryshime të ligjeve në fuqi.