Arbëri

Qeveria inicion ndryshimin e Ligjit për zgjedhje lokale, pritet të hiqet balotazhi

Qeveria inicion ndryshimin e Ligjit për zgjedhje lokale, pritet të hiqet balotazhi

Qeveria ka vendosur që ta ndryshojë një pjesë të legjislacionit për zgjedhjet. Do ta nisë me Ligjin për zgjedhjet lokale, ndryshimet e të cilit i ka listuar në Planin Legjislativ për 2021-n.

 

Qeveria ka vendosur që ta ndryshojë një pjesë të legjislacionit për zgjedhjet. Do ta nisë me Ligjin për zgjedhjet lokale, ndryshimet e të cilit i ka listuar në Planin Legjislativ për 2021-n.

Është Ministria e Administrimit të Pushtetit Lokal, ajo që e ka ndërmarrë këtë nismë.